Menu
Vištuk
Obec Vištuk

Komisie

1. Komisia mládeže, športu a kultúry

Róbert Oravec – predseda
Ing. Elena Homolová - členka
Ing. Erik Vrábel - člen
Peter Kročka – člen
Jozef Široký - člen
Jozefína Pešková - členka
Peter Gschweng - člen

2. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy

Ing. Jozef Veselka – predseda
Ing. Erik Vrábel – člen
Peter Sofka – člen
Bc. Peter Pivarči - člen
Ing. arch. Silvia Gajdošová - členka

3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a na prešetrovanie sťažností

Mgr. Andrej Baran – predseda
Ing. Elena Homolová – členka
Róbert Oravec - člen

4. Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku obce

Ing. Elena Homolová – predsedníčka
Mgr. Peter Kulifaj - člen
Daniela Šprochová - členka
Mgr. Andrej Baran - člen
Mgr. Ivan Mjartan - člen

5. Komisia životného prostredia, verejného poriadku a komunitného rozvoja

Daniela Šprochová – predseda
Mgr. Andrej Baran – člen
Bc. Peter Pivarči – člen
Mgr. Ronald Jenei - člen
Ing. Andrej Strašifták - člen

6. Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Bc. Peter Pivarči – predseda
Mgr. Andrea Buková - členka
PhDr. Miroslav Kuric - člen
Miroslava Petušíková - členka
Jana Olšová - členka
Mgr. Soňa Schwantzerová – členka
Mgr. Viera Mladenová – členka
Mgr. Peter Kulifaj - člen

 

Štatút komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a na prešetrovanie sťažností

Štatút komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a na prešetrovanie sťažností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,38 kB
Stiahnuté: 498×
Vložené: 4. 8. 2019

Štatút komisie Obecného zastupiteľstva

Štatút komisie Obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,12 kB
Stiahnuté: 471×
Vložené: 4. 8. 2019

Štatút komisie Obecného zastupiteľstva vo Vištuku - platný od 13.12.2022

Štatút komisie Obecného zastupiteľstva vo Vištuku_FINAL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,46 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 13. 12. 2022