Menu
Vištuk
Obec Vištuk

Všeobecne záväzné nariadenia

ROK 2024

VZN č.1/2024 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia - VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 2024 .pdf

ROK 2023

VZN č. 6/2023 o miestnych daniach na území obce Vištuk VZN o miestnych daniach Obce Vistuk na r. 2024.pdf 
VZN č.5/2023,ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach - VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
VZN č. 4/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vištuk - VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf (346.84 kB)
VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach - PDF (287.25 kB)
VZN č. 2/2023 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v obci Vištuk - PDF (177.12 kB)
VZN č. 1/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov - PDF (145.21 kB)

ROK 2022

VZN č. 11/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o verejnom poriadku na území obce Vištuk - PDF (159.59 kB)
VZN č. 9/2022 o miestnych daniach na území obce Vištuk - PDF (209.23 kB)
VZN č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PDF (178.9 kB)
VZN č. 7/2022 o nakladaní s odpadmi na území obce Vištuk - PDF (272.28 kB)
VZN č. 6/2022, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Vištuk - PDF (129.49 kB)
VZN č. 4/2022 o podmienkach držania psov na území obce Vištuk - PDF (170.09 kB)
VZN č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuej záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6/2021 Územného plánu obce Vištuk - PDF, Príloha č. 1 - Časť C Záväzná časť - PDF (301.24 kB)  , Príloha č. 2 - výkres č. 6 "Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb" - PDF (7.37 MB)
VZN č. 2/2022 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce Vištuk č. 6/2014 Zásady tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastnáctve obce Vištuk - PDF
VZN č. 1/2022 o určení podmienok ambulantného predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Vištuk - PDF (177.33 kB)
 

ROK 2021

VZN č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2019 o   ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - PDF (159.48 kB)
VZN č. 5/2021 o miestnom referende - PDF (252.03 kB)
VZN č. 4/2021 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2012 štatút obecnej školskej bytovky obce Vištuk - PDF (107.93 kB)
 VZN č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou - PDF  (147.53 kB) 

ROK 2020
                      
VZN č. 5/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Vištuk - PDF 
VZN č. 4/2020 o poplatkoch za pracovné úkony pri výkone samos právnych činností na
Obecnom úrade vo Vištuku - PDF
VZN č. 3/2020 o určení sadzieb nájomného za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
Obce Vištuk - PDF
VZN č. 2/2020 o verejnom poriadku na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 1/2020, ktorým sa ruší VZN č. 4/2017 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - PDF


ROK 2019

VZN č. 9/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - PDF
VZN č. 7/2019, ktorým sa ruší VZN obce Vištuk č. 3/2014 o zásadách hospodárenia obce Vištuk - PDF
VZN č. 5/2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Vištuk - PDF

ROK 2018

VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia - PDF
VZN č. 3/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Vištuk - pdf
VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 zo dňa 24. 11. 2008 k Územnému plánu obce Vištuk - pdf
 

ROK 2017

VZN č. 3/2017 o elektronickej komunikácii obce - PDF
VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP zóny Lokalita č. 5 - Kempus LEAF Academy Vištuk - PDF
VZN č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia - PDF


ROK 2016

VZN č. 5/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2/2014 Územného plánu obce Vištuk - PDF
 

ROK 2014

VZN č. 7/2014 Zásady pre prijímanie, evidenciu a prijímanie petícií - DOC
VZN č. 5/2014 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu hrozna - DOC
VZN č. 4/2014 Zásady o vybavovaní sťažností v obci Vištuk - DOC
VZN č. 1/2014 Zmena 01/2012 Územného plánu obce Vištuk- DOC
Príloha k VZN č. 1/2014 - priloha č. 1 k VZN - ZaD 1.pdf (385.2 kB)

ŠTATÚT OBCE VIŠTUK - PDF


ROK 2008

VZN č. 5/2008 opatrovateľská služba - DOC
VZN č. 3/2008 o povinnom zápise dieťaťa -DOC
VZN č. 2/2008 ÚPO Vištuk - PDF


ROK 2007

VZN č. 01/2007 o chove a držaní hospodárskych zvierat na území obce Vištuk - PDF

ROK 2006

VZN č. 1/2006 o povodňovom pláne záchranných prác obce Vištuk - PDF
 


 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia


Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
2
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1
1
2

Nájomné zmluvy HM

portál zverejňovania nájomných zmlúv na hrobové miesta

Predpoveď počasia

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 11 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 17/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 18/9 °C
nedeľa 2. 6. slabý dážď 20/9 °C