Vištuk
Obec Vištuk

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vištuk, v znení neskoršieho VZN č. 3/2019 - PDF (180.98 kB)

VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PDF
VZN č. 5/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Vištuk - PDF 
VZN č. 4/2020 o poplatkoch za pracovné úkony pri výkone samos právnych činností na
Obecnom úrade vo Vištuku - PDF
VZN č. 3/2020 o určení sadzieb nájomného za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
Obce Vištuk - PDF
VZN č. 2/2020 o verejnom poriadku na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 1/2020, ktorým sa ruší VZN č. 4/2017 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - PDF

VZN č. 9/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - PDF
VZN č. 8/2019 o miestnych  daniach na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 7/2019, ktorým sa ruší VZN obce Vištuk č. 3/2014 o zásadách hospodárenia obce Vištuk - PDF
VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  - PDF
VZN č. 5/2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 4/2019 o podmienkach držania psov na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vištuk - PDF
VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach - PDF
VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠJ, ŠKDPDF

VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia - PDF
VZN č. 3/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Vištuk - pdf
VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vištuk - pdf, príloha č. 4 k VZN - PDF
VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 zo dňa 24. 11. 2008 k Územnému plánu obce Vištuk - pdf

VZN č. 4/2017 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - PDF
VZN č. 3/2017 o elektronickej komunikácii obce - PDF
VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP zóny Lokalita č. 5 - Kempus LEAF Academy Vištuk - PDF
VZN č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia - PDF

VZN č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2017 - PDF
VZN č. 5/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2/2014 Územného plánu obce Vištuk - PDF
VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 3/2016 o poplatkoch za pracovné úkony pri výkone samosprávnych činností na Obecnom úrade vo Vištuku a o poplatkoch za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Vištuk - PDF
VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vištuk - PDF
VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda - PDF

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2016 - PDF

VZN č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2015 - DOC
VZN č. 7/2014 Zásady pre prijímanie, evidenciu a prijímanie petícií - DOC
VZN č. 6/2014 Zásady tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Vištuk - DOC
VZN č. 5/2014 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu hrozna - DOC
VZN č. 4/2014 Zásady o vybavovaní sťažností v obci Vištuk - DOC
VZN č. 3/2014 o zásadách hospodárenia obce Vištuk - PDF (588.52 kB)
VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vištuk - DOC
VZN č. 1/2014 Zmena 01/2012 Územného plánu obce Vištuk- DOC
Príloha k VZN č. 1/2014 - DOC

VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -DOC
VZN č. 2/2013 o o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území Obce Vištuk - DOC
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia na r. 2013 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Vištuk - DOC
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ... - PDF
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 - určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ...-DOC

VZN č. 1/2012 Štatút obecnej školskej bytovky - PDF
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2012 - DOC

VZN č. 2/2011 o správe, prevádzke a činnosti cintorína na území Obce Vištuk - PDF
VZN č. 1/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DOC

VZN č. 1/2010 Cintorínsky poriadok - PDF
VZN č. 2/2010 miestne dane - DOC

ŠTATÚT OBCE VIŠTUK - PDF

VZN č. 5/2008 opatrovateľská služba - DOC
VZN č. 3/2008 o povinnom zápise dieťaťa -DOC
VZN č. 2/2008 ÚPO Vištuk - PDF
VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevkov na školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach - PDF
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 - o určení výšky príspevkov v školách, v školských výchovno- vzdelávacích zariadeniach - DOC
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2008 - o určení výšky príspevkov v školách, v školských výchovno- vzdelávacích zariadeniach-DOC

VZN č. 01/2007 o chove a držaní hospodárskych zvierat na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 02/2007 o chove psov na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 04/2007 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 03/2007 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 05/2007 o odpadoch na území obce Vištuk - PDF
Dodatok č. 1 k VZN č. 05/2007 o odpadoch na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 1/2006 o povodňovom pláne záchranných prác obce Vištuk - PDF
 


 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia


Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
1
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Nájomné zmluvy HM

portál zverejňovania nájomných zmlúv na hrobové miesta

Predpoveď počasia

dnes, sobota 24. 7. 2021
jasná obloha 31 °C 16 °C
nedeľa 25. 7. mierny dážď 30/17 °C
pondelok 26. 7. slabý dážď 31/18 °C
utorok 27. 7. zamračené 32/18 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 27.7.2021, 4:35:15

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom