Vištuk
Obec Vištuk

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 2 .2020

Darovacia zmluva č. 1/2020

4/2020

Neuvedené

Ivan Rybár

Obec Vištuk

14. 2 .2020

MEMORANDUM o spolupráci pri realizácii Projektu

3/2020

Neuvedené

Fórum života, občianske združenie

Obec Vištuk

28. 1 .2020

Kúpna zmluva

2/2020

206 940,00 EUR

Kravec, s. r. o.

Obec Vištuk

9. 1 .2020

Zmluva o dielo č. 20001

1/2020

2 779,14 EUR Dvetisícsedemstosedemdesiatdeväť eur štrnásť centov

Obec Vištuk

NARDOM s. r. o.

31. 12 .2019

Nájomná zmluva

25/2019

1,00 EUR

Spolok vinohradníkov a vinárov vo Vištuku

Obec Vištuk

31. 12 .2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke

24/2019

Neuvedené

Spolok vinohradníkov a vinárov vo Vištuku

Obec Vištuk

31. 12 .2019

Nájomná zmluva

23/2019

1,00 EUR

Fitcentrum Vištuk

Obec Vištuk

30. 12 .2019

Nájomná zmluva

22/2019

1,00 EUR Jedno euro

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Vištuk

Obec Vištuk

20. 12 .2019

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu

21/2019

Neuvedené

Obec Budmerice

Obec Vištuk

20. 12 .2019

Dodatok z zmluve č. S08T700013 o zvoze a skládkovaní odpadu

20/2019

Neuvedené

FCC Trnava s. r. o.

Obec Vištuk

13. 12 .2019

Dohoda č. 2/PK/2020/§10

19/2019

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Vištuk

10. 12 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

18/2019

10 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Vištuk

9. 12 .2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu

17/2019

Neuvedené

SLOVAKIA ENERGY, s. r. o.

Obec Vištuk

25. 11 .2019

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 1/2019

16/2019

3 202,11 EUR

Lýdia Jedináková

Obec Vištuk

25. 11 .2019

Nájomná zmluva

15/2019

1,00 EUR

Dychová hudba Vištučanka

Obec Vištuk

22. 11 .2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.09.2017

14/2019

3,50 EUR

Charita Šenkvice, n. o.

Obec Vištuk

8. 11 .2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/22

13/2019

213 097,44 EUR

Slovenská agentúra ŽP

Obec Vištuk

7. 11 .2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

12/2019

840,00 EUR

Galileo

Obec Vištuk

4. 11 .2019

Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie

11/2019

16,20 EUR Šestnásť eur dvadsať centov

Union poisťovňa, a.s.

Obec Vištuk

31. 10 .2019

Dohoda č. 19/03/52A/159

10/2019

1 277,04 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Vištuk

25. 10 .2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke

9/2019

Neuvedené

Dychová hudba Vištučanka

Obec Vištuk

14. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Vištuk_01

8/2019

798,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s. r. o.

Obec Vištuk

10. 10 .2019

Zmluva o grantovom účte

7/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s.

Obec Vištuk

8. 10 .2019

Kúpna zmluva

6/2019

734,22 EUR Sedemstotridsaťštyri eur dvadsaťdva centov

fyzická osoba

Obec Vištuk

30. 9 .2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

5/2019

Neuvedené

obce

Obec Vištuk

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 29