Vištuk
Obec Vištuk

Ako vybaviť

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzatvorení manželstva pred orgánom  štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

K žiadosti treba pripojiť nasledovné doklady :

A: slobodní

a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy

B: ovdovelí

a) všetky doklady podľa bodu A 
b) úmtrný list manžela (ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C: rozvedení

a) všetky doklady podľa bodu A
b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby ( od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

D: Cudzinci predložia

a) všetky doklady podľa bodu A ( príp. B,C)
b) doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
c) ak majú doklady pod bodom A,B,C,D písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
d) vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

 

Vystavenie matričného dokladu

Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade, alebo písomnou formou.
Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5,00 € hotovosti.

 

Úmrtie v rodine

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.

Čo potrebujete:
3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.

Čo obdržíte na matrike:
-úmrtný list
- tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb
- informácie o vybavovaní  vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku

 Osvedčovanie listín

Na základe Usmernenia Ministerstva vnútra SR sa dňom 1.7.2010 do osvedčovacej knihy listín zapisujú základné údaje žiadateľa. Preto je potrebné predložiť platný občiansky preukaz žiadateľa.

Osvedčujeme len listiny na použitie v SR a v slovenskom jazyku.
Je potrebné predložiť originál listiny a jej fotokópiu.
Správny poplatok sa platí v hotovosti - osvedčenie 1 strany - 1,50€

Osvedčovanie podpisov

Osvedčujeme podpisy na listinách na použitie v SR.
Potrebujete listinu, na ktorej má byť podpis osvedčený, občiansky preukaz
Osvedčenie podpisu -1,50€
Osvedčenie podpisu spojené so zviazaním listín - 1,50-€

Register trestov

O register trestov - výpis, odpis- je možné požiadať aj prostredníctvom Matričného úradu. Príslušné tlačivo obdržíte priamo na  matričnom úrade:

Potrebujete- občiansky preukaz 
kolok v hodote 4€ 
1,50€ hotovosti zaplatíte priamo na Matričnom úrade.

 

Určenie otcovstva

k narodenému dieťaťu:

- občianske preukazy
- rodný list dieťaťa
- ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
- ak je matka vdova - úmrtný list manžela
Doporučujeme vybaviť na príslušnom Matričnom úrade podľa narodenia dieťaťa.

k nenarodenému dieťaťu:

- občianske preukazy
- tehotenský preukaz
- ak je matka rozvedená - právoplatný rozudok o rozvode
- ak je matka vdova - úmrtný list manžela
Rodičia vybavia na našom Matričnom úrade osobne.

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom. 

 

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva v 3-mesačnej lehote po právoplatnosti po rozvode manželstva vybavuje matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva bez poplatku.
Potrebujete:

- vypísať oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode 
- právoplatný rozsudok o rozvode
- občiansky preukaz
- sobášny list

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5
1
6
7 8 9 10
1
11 12 13
14 15 16 17 18 19
1
20
1
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Predpoveď počasia

dnes, piatok 18. 10. 2019
17 °C 9 °C
sobota 19. 10. 18/10 °C
nedeľa 20. 10. 20/10 °C
pondelok 21. 10. 20/11 °C

Dátum a čas

Dnes je piatok, 18.10.2019, 10:44:01

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom