Menu
Vištuk
Obec Vištuk

Ako vybaviť

Zásady vybavovania podaní - Interná smernica o vybavovaní podaní.pdf (181.28 kB)
Zásady poskytovania informácií - smernica - zasady poskytovania informacii.pdf (135.14 kB)
Sadzobník správnych poplatkov - Sadzobník správnych poplatkov na úseku všeobecnej a.pdf 
Správne poplatky za stavebnú správu sú zverejnené v prílohe  zákona č. 145/1995 Z.Z. o správnych poplatkoch v V.Časti.
 

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obcou

Žiadosť sa podáva na spolu s povinnými prílohami (vyjadrenie lekára + lekárske správy nie staršie ako 6 mesiacov) na obecný úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa.
ŽIADOSŤ: - žiadosť o posudenie odkazanosti.doc (68.5 kB)
VYJADRENIE LEKÁRA o zdravotnom stave žiadateľa: - pdf

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zariadeniami sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: - doc
Lekársky nález na účely posúdenia: - doc
Vzdanie sa odvolania: - doc
Žiadosť na zabezpečenie poskytovania soc. služby: - doc
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby: - doc
ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB BSK: - pdf
Informácie k poskytovaniu sociálnych služieb BSK nájdete na: http://www.region-bsk.sk/socialne-sluzby.aspx

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzatvorení manželstva pred orgánom  štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

K žiadosti treba pripojiť nasledovné doklady :

A: slobodní

a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy

B: ovdovelí

a) všetky doklady podľa bodu A 
b) úmtrný list manžela (ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C: rozvedení

a) všetky doklady podľa bodu A
b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby ( od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

D: Cudzinci predložia

a) všetky doklady podľa bodu A ( príp. B,C)
b) doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
c) ak majú doklady pod bodom A,B,C,D písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
d) vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

 

Vystavenie matričného dokladu

Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade, alebo písomnou formou.
Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 7,00 € hotovosti.

 

Úmrtie v rodine

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.

Čo potrebujete:
3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.

 

 Osvedčovanie listín

Potrebné doklady: originál alebo osvedčená fotokópia listiny

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom.Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.Neosvedčujeme listiny, ktoré majú byť použité v cudzine alebo sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.
Fotokópia listiny musí byť presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva v úradnej miestnosti.

Poplatok: 2,-€ za každú , aj začatú stranu.

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady: listina, na ktorej má byť osvedčený podpis
                                  občiansky preukaz, u cudzincov pas

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu!
V mimoriadnych prípadoch ( zdravotné dôvody)možno osvedčenie vykonať v domácnosti.

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, ale za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu.V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 2,-€ za každý podpis

 

Určenie otcovstva

k narodenému dieťaťu:

- občianske preukazy
- rodný list dieťaťa
- ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
- ak je matka vdova - úmrtný list manžela
Doporučujeme vybaviť na príslušnom Matričnom úrade podľa narodenia dieťaťa.

k nenarodenému dieťaťu:

- občianske preukazy
- ak je matka rozvedená - právoplatný rozudok o rozvode
- ak je matka vdova - úmrtný list manžela
Rodičia vybavia na našom Matričnom úrade osobne.

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom. 

 

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva v 3-mesačnej lehote po právoplatnosti po rozvode manželstva vybavuje matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva bez poplatku.
Potrebujete:

- vypísať oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode 
- právoplatný rozsudok o rozvode
- občiansky preukaz
- sobášny list

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia


Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nájomné zmluvy HM

portál zverejňovania nájomných zmlúv na hrobové miesta

Predpoveď počasia

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
takmer jasno 24 °C 12 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 24/13 °C
utorok 25. 6. polojasno 25/12 °C
streda 26. 6. mierny dážď 24/16 °C