Harmonogram vývozu triedeného odpadu - pdf
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - pdfHARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

v obci Vištuk

 


Vývoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu vriec v roku 2019 - pdf

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu vriec v roku 2018 - PDF
Vývoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu vriec v roku 2017 - PDF
Vývoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu vriec v roku 2016 - XLS

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu vriec v roku 2015 - XLS


Plán odpadového hospodárstva obcí Mikroregiónu Červený Kameň, združenie obcí na roky 2011-2015 - PDF