DH Vištučanka, ĽH Vieska, DS Speváčik, OÚ Vištuk Vás pozývajú na

"SLÁVNOSTNÉ POCHOVÁVANIE BASY"

Prídite sa rozlúčiť s fašiangami ako sa na dedine patrí!!! Zapojte sa do
smútočného sprievodu v maske a dostanete guláš zdarma. Pre ostatných
návštevníkov je pripravený bufet s možnosťou zakúpenia gulášu a rôzneho 
tekutého občerstvenia.

Dobre sa zabavíte pri scénkach a dobre si zatancujete pri živej muzike!!!

Miesto: KD Vištuk, utorok 9.2.2016, začiatok o 18. hodine

Posledná úprava (Streda, 03 Február 2016 09:03)

 

Obec Vištuk podľa § 11a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

1. Obecné zastupiteľstvo obce Vištuk schválilo dňa 25.1.2016 uznesenie č. 04/01/2016, ktorým vyhlasuje miestne referendum podľa § 11a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

2. Otázka pre referendum je:
"Ste za prevádzkovanie motokrosovej dráhy na pozemku v lokalite Polanka?"

3. Miestne referendum sa uskutoční:
v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

4. Miestom konania referenda je miestnosť na hlasovanie, ktorá sa nachádza v budove Kultúrneho domu Vištuk

5. Hlasovací lístok sa upraví tak, že volič v príslušnom rámčeku značkou "X" vyznačí odpoveď na otázku "ÁNO" alebo "NIE"

Upozornenie:
Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskych preukazom.

 

Obecný úrad Vištuk oznamuje občanom, že sa v našej obci uskutoční odber a separácia veľkoobjemového odpadu v dňoch od 25. januára 2016 do 05. februára 2016 (pondelok - piatok). Odpad treba odviezť na školský dvor za základnou školou, kde ho budú pracovníci obce odoberať a triediť.

 

Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vištuku, ktoré sa bude konať v pondelok 25.1.2016 v kultúrnom dome o 18:00 hod. - DOC

Posledná úprava (Štvrtok, 21 Január 2016 15:04)

 

Posledná úprava (Utorok, 26 Január 2016 17:53)

 

 

Občianske združenie Športovo-strelecký klub Vištuk Vás pozýva na 1. CHARITATÍVNY PLES v sobotu 23. januára 2016 o 19.00 hodine v kultúrnom dome vo Vištuku. Do tanca hrá skupina Janne Band. Vstupné je 17 €, v cene vstupného je zahrnutá 1. večera, káva, 0,5 l vína, nealko, 2. večera. Tešíme sa na Vašu účasť.
Bližšie info na tel. č. 0915 745 866 (p. Zápražná), 0903 919 975 (p. Funková).

Posledná úprava (Štvrtok, 07 Január 2016 09:55)

 

Srdečne Vás pozývame na Trojkráľové predstavenie, ktoré sa bude konať v nedeľu 10. januára o 16.00 hodine v kultúrnom dome.

Posledná úprava (Utorok, 05 Január 2016 13:40)

 

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku, opatrenia pre chodcov - DOC

Posledná úprava (Utorok, 05 Január 2016 09:56)

 

MUDr. Moravec oznamuje svojim pacientom, že bude mať v dňoch 28. - 31.12.2015 dovolenku. Zastupuje ho MUDr. Čerešnáková v Šenkviciach.

Posledná úprava (Utorok, 29 December 2015 07:08)