Starostka obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vištuku, ktoré sa bude konať 24. 09. 2019 o 18:00 v klube kultúrneho domu. Pozvánka  s programom: - pdf

 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07. 10. 2019 - pdf

 

ZO JDS Vás pozýva na výstavu jedál "Čo ma naučila moja mama", ktorá sa bude konať 22. 09. 2019. - pdf

 

Z dôvodu konania VINOBRANIA v Pezinku bude zmena v organizácii dopravy od 12. 09 2019  do 16. 09. 2019. - pdf

 

Obecný úrad vo Vištuku týmto žiada všetkých občanov, ktorí si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť a neuhradili miestne dane a poplatky, aby toto zrealizovali najneskôr do 30. septembra 2019, nakoľko začiatkom mesiaca október bude všetkým neplatičom zaslaná 1. výzva na úhradu miestnych daní v zmysle VZN č. 4/2017 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov, ktorej zaslanie bude spoplatnené.

 

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica vo Vištuku bude od 09. 09.2019  do 12. 09. 2019 ZATVORENÁ.

 

 

KC Budmerice, Obec Budmerice, OZ Budmeričania deťom, CVČ Budmerice a OZ Kasiopea srdečne pozývajú do ROZPRÁVKOVA a na Minifestival bábkových divadiel do areálu kaštieľa v Budmericiach pri okáloch, v sobotu 31.8.2019 v čase od 14:00 do 19:30 hod a v nedeľu 1.9.2019 v čase od 12:00 do 19:00 hod. Sprievodný program: jazda na poníkovi, skákací hrad, tvorivé dielne, maľovanie na tvár. Viac informácii na https://www.budmerice.sk/oznamy/pozvanka-do-rozpravkova-a-na-minifestival-babkovych-divadiel.html

 

Posledná úprava (Streda, 28 August 2019 12:14)

 

 

Obec Dlhá vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá. -pdf