Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov vo Vištuku, pozýva svojich členov na hodnotiacu schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 18. marca 2012 o 15.00 hod. v klube vinárov.
Na vašu účasť sa teší výbor organizácie.

 

 

Vo štvrtok 15.3.2012 sa bude v našej obci realizovať zber papiera. Pripravený papier netreba nikde nosiť, spoločnosť, ktorá ho bude vykupovať, si ho od vás preberie priamo pred vašim domom. Auto výkupcu bude v čase od 16:00 do 18:00 hod. obchádzať jednotlivé ulice v našej obci. Vykupujú noviny, bežný papier, časopisy, letáky, zošity, knihy bez tvrdého obalu. Kartón sa nevykupuje. Papier je možné predať, alebo vymeniť za toaletný papier, alebo hygienické vreckovky. Pripravený papier vyložte pred bránu vášho domu.

 

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 v obci Vištuk - DOC

 

Obec Vištuk oznamuje, že dňom 12.marca 2012 sa otvára obecná knižnica.
Členský poplatok je 2,00€/rok.

 

Dňom 1.februára 2012 si na Obecnom úrade môžete vyzdvihnúť platobné výmery za poplatky miestnych daní, komunálneho odpadu a psa.

 

Zoznam neplatičov miestnych daní a poplatkov v obci Vištuk k 31.12.2011 s nedoplatkom prevyšujúcim sumu 165,97 EUR - DOC

 

Západoslovenská energetika oznamuje, že dňa 17.2.2012 v čase od 8:00 do 15:00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné domácnosti: 259 - 325 ,478, 502, 508.

 

Obec Vištuk, ako dotknutá obec, v súlade s ustanovením § 37 ods.5, zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vo veci vybudovania "Kompostoviska PVD Báhoň" v k.ú. Vištuk, oznamuje, že do záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Vištuk počas stránkových hodín.

 

V pondelok 23.1.2012 sa bude v našej obci realizovať zber papiera. Pripravený papier netreba nikde nosiť, spoločnosť, ktorá ho bude vykupovať, si ho od vás preberie priamo na vašej ulici, či pred vašim domom. Auto výkupcu bude v čase od 16:00 do 18:00 hod. obchádzať jednotlivé ulice v našej obci. Vykupujú noviny, bežný papier, časopisy, letáky, zošity, knihy bez tvrdého obalu. Kartón sa nevykupuje. Papier je možné predať, alebo vymeniť za toaletný papier, alebo hygienické vreckovky. Pripravený papier vyložte pred bránu vášho domu.

 

Srdečne Vás pozývame na 18. veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý sa bude konať v dňoch 19. - 22.januára 2012 vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava.
Naša obec sa predstaví dňa 20.1.2012 spolu s obcami Častá, Veľký Biel, Chorvátsky Grob, a to prezentáciou vinárov Víno Kukumberg Vištuk a ľudových umelcov Glassin - Ivan a Zuzana Kočneroví Vištuk - vitráže, sklo, Magdaléna Jurčovičová, Vištuk - paličkovaná čipka.
Spoločný stánok Malokarpatského regiónu a Malokarpatskej vínnej cesty má svoju expozíciu v hale B2, číslo stánku 401, na rozlohe 120 m2.