Obec Vištuk, ako príslušný správny orgán štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na zákonnú povinnosť, podať oznámenie údajov potrebných na výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 a to do 15.2.2019. Za každý MZZO je potrebné uviesť spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú ako aj ďalšie potrebné informácie. 
Tlačivo na podanie oznámenia je uverejnené na internetovej stránke obce www.vistuk.sk v rubrike "Tlačivá", alebo je možné si ho vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo Vištuku počas stránkových hodín.

 

Starostka obce pozýva občanov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v pondelok 28. januára 2019 o 18.00 hodine v kultúrnom dome. Pozvánka: - PDF

 

Posledná úprava (Utorok, 15 Január 2019 09:44)

 

 

 

Stránkové hodiny Obecného úradu počas Vianočných sviatkov 2018

ŠTVRTOK     27.12.2018   zatvorené
PIATOK         28.12.2018    zatvorené
PONDELOK  31.12.2018   7.30 hod. -  12.00 hod.

Posledná úprava (Štvrtok, 20 December 2018 10:27)

 

 

Starosta obce pozýva občanov na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vištuku, ktoré sa bude konať v pondelok 10. 12. 2018  o 18.00 hodine v klube Kultúrneho domu vo Vištuku. Program: - PDF

 

Posledná úprava (Štvrtok, 06 December 2018 13:30)

 

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných - PDF