Vištuk
Obec Vištuk

OZ Wysta

OZ Wysta vznikla v roku 2004 a zaregistrovaná bola na Ministerstve vnútra SR 25. marca v uvedenom roku.

OZ je otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou organizáciou, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch. Cieľom združenia je podporovať aktivity vedúce k trvalo udržateľnému rozvoju obce a regiónu Malé Karpaty.

Pri napĺňaní hlavného cieľa sa združenie doteraz venovalo najmä rozvíjaniu kultúrnych a duchovných hodnôt ako aj organizovaniu športových podujatí pre deti a mládež. V organizátorskej činnosti venovalo združenie veľkú pozornosť najmä spolupráci so spoločenskými organizáciami a jej koordinácii.
V oblasti kultúrnej činnosti OZ- Wysta sa snažilo nadväzovať na tradície, ktoré v obci zanechali živý odkaz. V týchto intenciách organizovalo úspešne projekt " Vištučané- Vištučanom".

Informovanosť občanov o dianí v obci bola v minulosti dosť zanedbávaná a preto sa jej zlepšenie stalo ďalšou úlohou, ktorú združenie plnilo vydávaním novín pod názvom Vištucké echo. Tieto noviny plnili po dobu svojho vychádzania svoje poslania a zanechali vo vedomí občanov trvalú stopu.

OZ Wysta nemalo a ani nemá za cieľ vytvárať širokú členskú základňu. Cieľom bolo a je získavať takých členov, ktorí by boli aktívni a najmä ochotní a schopní zabezpečovať plánované úlohy združenia.

OZ eviduje doteraz 31 členov, aktívnych je polovica.
Členmi výkonnej rady OZ- Wysta sú v súčasnej dobe: Štefánia Nápravníková, Jana Olšová, PaedDr. Július Gaál a Jozefína Pešková.
Predsedom OZ- Wysta je PaedDr. Július Gaál.

Dátum a čas

Dnes je piatok, 18.10.2019, 11:33:32

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom