Vištuk
Obec Vištuk

Oznámenie o zámere zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC VIŠTUK

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere zámeny pozemkov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

konkrétne nehnuteľnosti: pozemok parc. č. 4156/2 vo výmere 49 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením pozemku parc. č. 4156 reg. „C-KN“, ktorý je vo vlastníctve Obce Vištuk vedený na LV č. 2888 v katastrálnom území Vištuk

za pozemok vo vlastníctve Poľovníckeho združenia LOVEC, so sídlom Vištuk č. 113,      900 85 Vištuk, vedený na LV č. 2169 v katastrálnom území Vištuk, parc. č. 1894/2 vo výmere 49m², druh pozemku: orná pôda, reg. „E-KN“.

Zámena pozemkov sa uskutoční v pomere 1:1 bez finančného vyrovnania. Náklady so zámenou pozemkov spojené hradia zmluvné strany spoločne.

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Obec Vištuk sa rozhodla zameniť predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pozemok vo vlastníctve Poľovníckeho združenia je časťou pozemku, na ktorom je futbalové ihrisko. Obec zámenou týchto pozemkov vysporiada majetko-právne vzťahy.

Vo Vištuku dňa 6. mája 2022                                                

                                                                                         Ing. Mária Vráblová, v.r.                                                                                                                                                           starostka obce

Dátum zvesenia: 23. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia


Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Nájomné zmluvy HM

portál zverejňovania nájomných zmlúv na hrobové miesta

Predpoveď počasia

dnes, streda 18. 5. 2022
takmer jasno 19 °C 11 °C
štvrtok 19. 5. jasná obloha 21/7 °C
piatok 20. 5. zamračené 26/9 °C
sobota 21. 5. slabý dážď 26/13 °C