Vištuk
Obec Vištuk

Oznámenie o zámere prevodu majetku

O B E C   V I Š T U K

      OBECNÝ ÚRAD VIŠTUK

     900 85  Vištuk č. 353

Oznámenie o zámere prevodu majetku obce

Obec Vištuk v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

PREDMET PREVODU:

Časť pozemku vo vlastníctve Obce Vištuk, parcela registra „E KN“, parc. č. 400 o výmere 838 m², druh pozemku ostatné plochy, vedená v k. ú. Vištuk na LV č. 1940, z ktorej odčlenením vznikli parcely registra „C KN“: parc. č. 400/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m², parc. č. 400/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m², parc. č. 400/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m², a parc. č. 400/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m².

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ:

Formou predaja

NADOBÚDATEĽ:

Renáta Fajkusová, rod. Ochabová, trvale bytom Duržstevná 10/91, 900 90 Dubová

KÚPNA CENA:

Je stanovená najmenej za cenu všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej podľa súdno-znaleckého posudku, doručeného najneskôr v deň zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vištuku, na ktorom sa predmetný prevod vlastníctva nehnuteľnosti bude prerokovávať.

ÚČEL:

Usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorú nadobúdatelia užívajú a o pozemok sa dlhodobo starajú.

ODÔVODNENIE OSOBITNÉHO PREDAJA:

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že ide o pozemok nachádzajúci sa pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tiež o časť pozemku susediaceho s pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý ho dlhodobo užíva.

 

Vo Vištuku 06. 05. 2022

 

                                                                                                                                                                                  Ing. Mária Vráblová, v. r. 
                                                                                                                                                                                            starostka obce

Dátum zvesenia: 23. 5. 2022 Zodpovedá: Lenka Heráková

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia


Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Nájomné zmluvy HM

portál zverejňovania nájomných zmlúv na hrobové miesta

Predpoveď počasia

dnes, streda 18. 5. 2022
takmer jasno 19 °C 11 °C
štvrtok 19. 5. jasná obloha 21/7 °C
piatok 20. 5. zamračené 26/9 °C
sobota 21. 5. slabý dážď 26/13 °C