Vištuk
Obec Vištuk

IOMO-Integrované obslužné miesto

IOMO je dostupné občanom aj na Obecnom úrade vo Vištuku počas úradných hodín.

IOMO  (integrované obslužné miesto občana) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Ušetrí vám tak nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte: 

 • výpis z listu vlastníctva
 • výpis z obchodného registra
 • výpis/odpis z registra trestov
   

Postupne sa bude služba rozširovať. Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

 


Výpis z listu vlastníctva

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého bydliska.

List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie). Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať:

 • úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
 • čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely - ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).
   

O Výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti.
O Výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie.

Občan sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Poplatky: 7,90 €
Doba vybavenia: výstup je dostupný do 24 až 48 hodín od zadania žiadosti

 

Výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony. O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Poplatky:  4,50 €
Doba vybavenia výstup je dostupný približne do 20 minút od zadania žiadosti

 

Výpis/odpis z registra trestov

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

 

Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

Kedy potrebujeme Výpis z registra trestov?
Na preukazovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby – uchádzača o zamestnanie

O vyhotovenie výpisu z registra trestov môže požiadať žiadateľ osobne alebo žiadateľ zastúpený splnomocneným zástupcom, pričom táto skutočnosť musí byť uvedená v predloženom splnomocnení s overeným podpisom, ktoré nie je staršie ako 30 dní. Splnomocnený zástupca musí zároveň predložiť originál dokladu, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa (splnomocniteľa) a originál dokladu, ktorým preukazuje svoju totožnosť splnomocnený zástupca.
 

Odpis z registra trestov je verejnou listinou, v ktorej sa uvádzajú údaje dotyčnej osoby o každom právoplatnom odsúdení, priebehu výkonu trestu a ochranného opatrenia, aj o odsúdeniach, ktoré boli podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona zahladené.

Obce, mestá a mestské časti, ktoré prevádzkujú pracoviská IOMO môžu podávať žiadosti o Odpis z registra trestov len oprávnenej osobe, ktorou je:

 • uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe,
 • zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby,
 • uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na účely previerky bezúhonnosti a spoľahlivosti v zmysle § 15 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadateľ preukazuje svoju totožnosť nasledujúcimi spôsobmi:

ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky:

 • preukazuje sa platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom (originál, nie kópia)


ak je žiadateľom cudzinec s povoleným pobytom na území SR

 • originálnym cestovným dokladom a originálom rodného listu úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom
 • originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaným v SR a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom
 • alebo iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom


Poplatky:  3,90 €
Doba vybavenia: výstup je dostupný približne do 20 minút od zadania žiadosti

Vybavuje:
Obecný úrad Vištuk

Darina Šustová
tel. č.: 033/6446120  
Gabriela Jedináková
tel.č.: 033/6446192

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia


Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nájomné zmluvy HM

portál zverejňovania nájomných zmlúv na hrobové miesta

Predpoveď počasia

dnes, štvrtok 6. 10. 2022
oblačno 21 °C 9 °C
piatok 7. 10. polojasno 20/12 °C
sobota 8. 10. zamračené 20/11 °C
nedeľa 9. 10. jasná obloha 19/10 °C