Kultúrny dom sa využíva na rôzne spoločenské podujatia, ako sú svadby, rodinné oslavy, stužkové ,súťaže, výstavy, tanečné zábavy, predajné akcie.

Miestna ľudová knižnica má viac ako 3000 kníh: odborná literatúra pre dospelých, krásna literatúra pre dospelých, odborná literatúra pre deti a krásna literatúra pre deti.

Cenník za prenájom KD a služby nájdete tu:  - PDF

Kalendár obsadenosti priestorov KD na rok 2019 nájdete tu: - PDF

Kalendár obsadenosti priestorov KD na rok 2018 nájdete tu: - PDF

Kalendár obsadenosti priestorov KD na rok 2017  nájdete tu: - PDF

Kalendár rezervácie priestorov v KD na rok 2016 nájdete tu: - PDF