Potravinové družstvo vo Vištuku bolo založené v roku 1913 pánom Vincentom Radakovičom.Prešlo rôznymi zmenami, tak 28.3.1957 vzniklo Ľudové spotrebné družstvo zlúčením Jednoty Bratislava a Jednoty Bratislava - vidiek. V roku 1978 sa Jednota Bratislava - vidiek odčlenila a 16.10.1991 vznikla Amica Inventsments. V obci bolo 7 prevádzkových jednotiek. Dozorný výbor robil kontroly plnenia plánu obratu v obchodoch, chodili spolu na brigády, každoročne uskutočňovali spoločné zájazdy, tak ako pred dvomi rokmi do kúpeľov v Podhájskej, potom do Vincovho lesa - kúpalisko pri Sládkovičove. Dozorný výbor vo Vištuku za svoju aktívnu prácu v roku 1991 bol vyhodnotený ako " Najlepší dozorný výbor na Slovensku".Jednota nezásobuje obchody, má ich v prenájme.

Od roku 1992 prešli všetky prevádzkové jednotky vo Vištuku kúpou do osobného vlastníctva - nájomníci obchody odkúpili: p. Štefan Mizera - pohostinstvo, pani Anna Kulifajová - textil a pán Rastislav Spevák  potraviny.V tomto roku sa majetkový podiel rozdelil  členom Jednoty.

     V roku 2002 sa Jednota Bratislava - vidiek, osamostatnila so sídlom Obchodný dom Slimák a 28.5.2004 bola zmenená na COOP Jednota Bratislava - vidiek. Všetky Jednoty na Slovensku boli zlúčené v COOP Slovensko.

  Riadiacim orgánom je Predstavenstvo COOP Jednoty - spotrebné družstvo Bratislava - vidiek, ktoré podľa stanov družstva zvoláva aktívnych predsedov dozorných výborov a zhromaždenie delegátov. Predsedníčkou Jednoty je pani Mária Rucelová.

    COOP Jednota - spotrebné družstvo Dozorný výbor Vištuk precuje v zložení:
predseda - Mária Kukumbergová
podpredseda - Ing. Danka Tekulová
členovia - Jozefína Pešková, Magdaléna Slováková, Vladimír Stojkovič
 Dozorný výbor spolupracuje so spoločenskými organizáciami v obci a členmi organizácie.

   Spotrebné družstvo Vištuk ku dňu 31.12.2009 malo 90 členov. Každý člen má členský vklad a majetkový podiel družstva. Členovia spotrebného družstva finančne prispeli na podujatie Deň matiek, Deň detí.Dňa 6.12.2009 sa zúčastnili Vianočného koncertu na ktorom účinkovali manželia Bangovi, Marián a Alexandra.
Aktívne sa zúčastnili posedení s najstaršími občanmi v obci, žiakmi ZŠsMŠ, ako aj každej kultúrno- spoločenskej akcie vo Vištuku.

   Na zhromaždení delegátov 28. mája 2011 bol zvolený za predsedu COOP Jednoty Bratislava - vidiek Ing. Ján Franta.