Posledná úprava (Utorok, 27 Marec 2018 11:48)

 

Obecný úrad oznamuje občanov, že začal vyberať daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2018, zároveň aj nájomné za hrobové miesta na rok 2018. Rozhodnutia (platobné výmery) na zaplatenie miestnych daní si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín (t.j. každý deň okrem piatka).

Posledná úprava (Streda, 21 Marec 2018 12:34)

 

 

Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať v pondelok 12. 03. 2018 o 18.00 hod v klube kultúrneho domu. Program: - pdf

 

 

 

V piatok 2.februára 2018 bude obecná knižnica zatvorená.

Posledná úprava (Štvrtok, 01 Február 2018 10:22)