FC Družstevník Budmerice v spolupráci s Oblastným futbalovým zväzom Bratislava-vidiek Vás srdečne pozýva na ukážkový futbalový tréning spojený s diskusiou s osobnosťami európskeho futbalu, ktorú budú uvádzať najlepší športoví komentátori súčasnej doby. Celé toto gala-predstavenie sa bude konať na futbalovom ihrisku v Budmericiach dňa 12.10.2017 vo štvrtok o 16.45 hod. Aktérmi tréningu sú žiaci spoločného družstva Budmerice-Vištuk ako i Častá-Doľany. Príďte podporiť túto propagáciu mládežníckeho futbalu v regióne.

 

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava pripravuje rámcové návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. Verejnosť môže poslať svoje požiadavky či výhrady k súčasným cestovným poriadkom na obecný úrad vo Vištuku do 27.10.2017

 

 

Obecný úrad Vištuk pozýva starších občanov na posedenie z príležitosti "Mesiaca úcty k starším", ktoré sa uskutoční v nedeľu 1. októbra 2017 o 17.00 hod. v kultúrnom dome vo Vištuku.

Posledná úprava (Piatok, 29 September 2017 07:39)

 

Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vištuku, ktoré sa bude konať v pondelok 25. septembra 2017 o 18.00 hodine v klube Kultúrneho domu vo Vištuku. Program zasadnutia: - PDF

 

Obecná knižnica bude v stredu 13.9.2017 zatvorená.

 

Obec Vištuk na základe výzvy Západoslovenskej energetiky, a.s., oznamuje občanom, že odo dňa 18.9.2017 bude vykonávať v našej obci orez drevín za účelom odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zák.č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie.

Posledná úprava (Utorok, 12 September 2017 13:05)

 

Malokarpatská vínna cesta poriada v sobotu 9.9.2017 od 11:00 hod. do 19:00 hod. akciu Deň vo vinohradoch, na ktorý srdečne pozýva občanov. Vo Vištuku bude mať svoj stánok pán Daniel Stríž vo vinohrade na Polánke. Srdečne vás pozýva na ochutnávku svojich vín, dobrého burčiaku s Iršay Oliver a ochutnávku kravských syrov, korbáčikov, ktoré môžete ochutnať a zároveň aj zakúpiť.

 

Z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie okolo kostola v obci Vištuk bude obmedzená doprava na uliciach Malé pole, Za kostol a uzatvorená cesta na Budmerice v piatok 8.9.2017 v čase od 7:00 hod. do 19:00 hod. Obmedzenie dopravy bude vyznačené prenosnými dopravnými značkami.